Quy mô thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức có dân số hơn một triệu người, đóng góp 33% tổng sản phẩm của TP HCM.

Tp Thu Duc 01 1607940288

theo vnexpress